1810-1811: Bouw Fort de Ruijter

Doorsnede Tour Modele
Bouwtekening van de Tour Modele, die de eerste fortificatie van het huidige fort Sabina vormde

Napoleontische Oorlogen

In 1809 wilden de Fransen hun kunstverdediging versterken nadat de Engelsen tijdens de Walcherenexpeditie waren binnengevallen.

Opdracht tot bouwen Fort de Ruijter

Napoleon geeft opdracht tot het bouwen van twee forten; één op de oostpunt van Oostflakkee bij Ooltgensplaat en de ander op de Brabantse wal in de noordwesthoek van de Sabina Henricapolder. Deze twee forten kregen de naam 'Duquesne' en 'De Ruijter' naar de twee admiraals die in 1676 tijdens de zeeslag bij de Etna elkaars tegenstander waren.

Het fort bestond in deze tijd uit een aarden wal in de vorm van een vijfhoek met hierin een stenen toren, een zogenaamde tour-modèle. Op begane-grondhoogte een woonruimte met daaronder kelders voor buskruit en levensmiddelen.
Bovenin een bovenplat met een stenen borstwering. In de toren was ruimte voor de opslag van 21.000 kg buskruit en geschikt voor een bezetting van 69 man. Het geheel omringd door een natte gracht.

De tweede afbeelding hiernaast is de bouwtekening van de Tour Modele, die de eerste fortificatie van het huidige fort Sabina vormde.

Vertrek van de Fransen

Tussen 1813 en 1814 vertrokken de Fransen van fort de Ruyter en uit Nederland. Uiteindelijk is het de slag bij Waterloo in 1815, die Napoleon de das omdoet.
De vereniging noordelijke en zuidelijke Nederlanden vallen nu onder Koning Willem I. Er volgen in de loop der jaren diverse aanpassingen aan het fort:

  • 1818: De kap van de Tour Modele wordt bedekt met rode pannen en binnen kalkmortel met koeiehaar doormengd.
  • 1824: De zeer bouwvallige borstwering en Machecoulis wordt afgebroken en opnieuw gebouwd.
  • 1827: De houten ingangspoterne wordt afgebroken.

Tijdlijn: De geschiedenis van Fort Sabina Henrica