Vrijwilligers

Vrijwilligers

DIVERSE VACATURES VOOR VRIJWILLIGERS BIJ FORT SABINA

De stichting beheert en exploiteert het in het groen verscholen Fort Sabina aan de fortweg in Heijningen. Een zevental werkgroepen voert de benodigde activiteiten uit onder eigen regie en onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. De stichting krijgt geen subsidie voor de exploitatie van het fort en is dus zowel voor het bestuur als de rest van de organisatie geheel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers om haar activiteiten te laten slagen.

Vanwege uitbreiding zijn we op zoek naar vrijwilligers met verschillende interesse en achtergrond voor een van onze zeven werkgroepen. Hebt u interesse mail dan naar vrijiwilligers@fortsabina.nl

Daarnaast zijn we vanwege uitbreiding van ons bestuur op zoek naar een secretaris, een bestuurslid met in portefeuille publiekszaken en een bestuurslid met in portefeuille de vrijwilligerscoördinatie. Hebt u interesse mail dan naar stichting@fortsabina.nl

Meer informatie over deze vacatures vindt u hierna.

 

FORT SABINA ZOEKT VRIJWILLIGERS

De stichting Fort Sabina.nl zoekt voor uitbreiding van haar vrijwilligersteams een groot aantal vrijwilligers. Voor alle zeven werkgroepen is de stichting dringend op zoek naar vrijwilligers die een handje toe kunnen steken met ingang van 2019.

Het fort zoekt daarbij naar vrijwilligers met verschillende interesses en achtergronden en uiteraard met tijd. Zoals voor het team Programmering en public relations. Dit team staat voor de uitvoering van het jaarprogramma van de stichting met historische en culturele elementen en is actief met de public relations die zijn gekoppeld aan dit programma alsmede de promotie van het fort.

Het team boekingen en gastvrijheid zorgt voor de goede afwikkeling van aangevraagde boekingen en een gastvrij onthaal op het fort. Onder dit team valt ook veiligheid en verkeersregelaars. Na de opening van de entree eind 2019 hoort daar ook de bemensing van de entreebalie en het beoogde winkeltje bij in het poortgebouw.

Het cultuurhistorisch kader van het erfgoed en de natuur op het fort is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het team levend erfgoed verzamelt de historische feiten van het fort en ontsluit het archief en het collectiekabinet voor bezoekers. Dit team organiseert tevens de rondleidingen op het fort met cultuurhistorische thema’s. Het aparte team natuur draagt zorg voor de opzet van ontdekkingstochtjes van de kleine natuur op het fort en verzorgt de wandelingen, apps en rondleidingen rond het thema natuur op het fort. Tijdelijk is ook een team expo’s en inrichting voor het fort actief. Dit is een denktank die meedenkt met de ontwikkeling van vaste en tijdelijke exposities en de verdere inrichting van onze culturele en recreatieve functie.

Het team onderhoud en herstel draagt zorg voor het klein onderhoud en begeleiding van de grotere klussen op het fort. De stichting heeft daarbij een 10 hectare te onderhouden met allerhande historische bouwcomponenten daterende vanaf de tijd van Napoleon. De komende jaren is er een forse impuls voor herstel van het fort en worden door de stichting een groot aantal projecten opgezet zoals de terugkeer van de ophaalbrug. Het aanpalende team schoon fort verwijdert regelmatig zwerfvuil en houdt de binnenruimten op orde.